Usłysz nasze głosy obywatel na pierwszym miejscu

 

Projekt pn. „Usłysz nasze głosy – obywatel na pierwszym miejscu”

 

MRIPS 300X100

 

 DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

Nazwa zadania publicznego: Usłysz nasze głosy – obywatel na pierwszym miejscu

Wartość dofinansowania zadania: 299 400,00 zł

Całkowita wartość zadania: 299 400,00 zł

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie samodzielności oraz zasobu umiejętności społecznych i obywatelskich, które pozwolą na samodzielne występowanie w swoich sprawach i innych osób z niepełnosprawnościami u 20 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną do grudnia 2026 roku.

Umowa o realizację zadania publicznego została podpisana 5 czerwca 2024r.

Grupa docelowa:

Uczestnikami projektu będzie 20 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkujących na terenie powiatów: jarosławskiego, przeworskiego i lubaczowskiego ( woj.podkarpackie)

Krótki opis:

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2026 r. Projekt pozwoli na rozwój Regionalnej Organizacji Self-Adwokatów działającej przy PSONI Koło w Jarosławiu, wzmocnienie  kompetencji osób z niepełnosprawnością intelektualną, przybliżenie im idei wolontariatu -  działań na rzecz drugiego człowieka oraz rozpowszechnienie  self-adwokatury. Działania popularyzatorskie (książka, prowadzenie strony, forum dyskusyjnego, podcastów, happeningów) pozwoli na zwiększenie rozpoznawalności self-adwokatów oraz umożliwi wzrost świadomości w społeczności lokalnej dotyczącej potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu będą realizowane następujące działania:

  1. Rekrutacja uczestników projektu
  2. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie
  3. Warsztaty falicytacyjno-integracyjne
  4. Warsztaty obywatelskie
  5. Warsztaty rozwojowe
  6. Dyskusyjne forum self-adwokatów
  7. Uczestnictwo w europejskich konferencjach self-adwokatów
  8. Wyjazd do Warszawy (wizyta w parlamencie, w mediach, spotkanie z pełnomocnikiem rządu ds. osób niepełnosprawnych, Rzecznikiem Praw Obywatelskich)
  9. Opracowanie i wydanie książki o self-adwokaturze
  10. Zarządzanie, monitorowanie, promocja i rozliczanie projektu

plakat budzet panstwa 420x297 2

NOWE FIO plakat 2 plik edytowalny KOLOR