PSONI Team Jarosław

PSONI Team Jarosław

Projekt pn. „PSONI Team Jarosław” realizowany jest w okresie od 15.09.2022 r. do 15.12.2022 r.

Celem projektu jest:
• promowanie wśród osób z niepełnosprawnościami prozdrowotnych, społecznych, edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu
• nabycie lub zwiększenie przez osób z niepełnosprawnościami: ogólnej kondycji i wydolności organizmu, koordynacji ruchowej, umiejętności współpracy w zespole, umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu
• dążenie przez osoby z niepełnosprawnościami do osiągania jak najlepszych rezultatów w uprawianych dyscyplinach sportowych
• wspieranie uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w przedsięwzięciach sportowych,
• promowanie aktywności sportowej osób z niepełnosprawnościami z województwa podkarpackiego na terenie Polski

Uczestnikami projektu jest 13 osób z niepełnosprawnościami (posiadających ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) w większości osób z niepełnosprawnością intelektualna w wieku od 16 roku życia zamieszkujących na terenie powiatu jarosławskiego, przeworskiego i lubaczowskiego. Są to osoby wchodzące w skład drużyny piłkarskiej PSONI Koło w Jarosławiu pod nazwą „PSONI Team Jarosław”.

W ramach zadania drużyna piłkarska PSONI TEAM bierze udział w rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu Bez Barier, których głównym organizatorem była Fundacja „Pomaluj mi świat”. Drużyna PSONI Team Jarosław jest jedyną drużyną z Podkarpacia biorącą udział w turnieju.
Drużyny biorące udział w turnieju to: 1. Sekcja Bez Barier WKS Śląsk Futsal Wrocław; 2. Sekcja Futsalu Klubu Gdyńskiego Kibica Niepełnosprawnego; 3. Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie; 4. Sekcja Futsalu Stowarzyszenia Kibiców Niepełnosprawnych Legii Warszawa; 5. PSONI Team Jarosław; 6. Sokoły Miedary Bez Barier; 7. Sekcja Futsalu Klubu Kibiców Niepełnosprawnych Korony Kielce; 8. Sekcja Bez Barier MKP Boruta Zgierz.

Terminy i miejsce zawodów:
1. 17-18.09.2022-Kielce
2. 15-16.10.2022-Lubawa
3. 26-27.11.2022-Pniewy
4. 10.12.2022-Gliwice

 Dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie

przestrzen otwartaRops logo