Książka PSONI Koło w Jarosławiu

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu od 1.07.2023r. do 15.12.2023r. realizuje projekt pn. Książka PSONI Koło w Jarosławiu.


Celem projektu jest promowanie systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin oraz pokazanie społeczeństwu jakimi ludźmi są rodzice osób z niepełnosprawnościami – jak sobie radzą z troskami codzienności.

 

W ramach projektu wydana zostanie książka, która ma być głosem rodziców osób z niepełnosprawnością. Ma pokazać społeczeństwu jakimi są ludźmi, jak sobie radzą z troskami codzienności, ale też z czego się cieszą i kiedy są szczęśliwi.
Rozmówcy wrócą wspomnieniami do momentu pojawienia się dziecka na świecie, do pierwszych chwil po usłyszeniu diagnozy, do emocji jakie wtedy czuli. Jakie wyzwania stanęły przed rodziną? Co trzeba było w życiu zmienić, z czym sobie poradzić? Czy było i jest miejsce na pracę zawodową, realizację swoich pasji, dbanie o siebie, podróże? Jak teraz wygląda życie rodziny z dorosłą osobą z niepełnosprawnością? Jak rysuje się przyszłość.

Publikacja skierowana będzie do osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin, do stowarzyszeń, fundacji i instytucji z całego województwa podkarpackiego. Dodatkowo książka będzie dostępna w wersji elektronicznej na stronie internetowej.

 

Dofinasowanie PFRON ROPS