POPRAWA JAKOŚCI REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W OWI I OREW PSONI KOŁO W JAROSŁAWIU”

Od 11 września do 30 listopada 2023 roku Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu realizuje zadanie publiczne pod tytułem: „Poprawa jakości rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w OWI i OREW PSONI Koło w Jarosławiu ”.

 Głównym jego celem jest zwiększenie dostępności do wieloprofilowej rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością poprzez zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego, jak również poprawa skuteczności i jakości kompleksowych oddziaływań rehabilitacyjnych w Ośrodku Wczesnej Interwencji (OWI) oraz Ośrodkach Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczych PSONI Koło w Jarosławiu.

Zadanie realizowane jest w Ośrodku Wczesnej Interwencji oraz w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym im. K. Rajtar PSONI Koło w Jarosławiu.
Dzięki wsparciu finansowemu pozyskanemu z Wojewódzkiego Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie zakupiony został specjalistyczny sprzęt do OśrodkaRehabilitacyjno –Edukacyjno – Wychowawczego im. K Rajtar oraz Ośrodka Wczesnej Interwencji PSONI Koło w Jarosławiu.

Projekt zakłada, że średniorocznie z zakupionego sprzętu oraz wyposażenia skorzysta ponad 200 dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, zagrożonych niepełnosprawnością, w wieku od 0 do 25 lat, zamieszkujących na terenie pięciu powiatów: jarosławskiego, przeworskiego, przemyskiego, leżajskiego i lubaczowskiego.
Realizacja zadania wpływa na przeciwdziałanie ryzyku wystąpienia lub pogłębienia niepełnosprawności, stworzenie równych szans rozwoju i wzmocnienie codziennego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami, które ze względu na swoją sytuację są jedną z najbardziej dyskryminowanych grup społecznych. Realizacja zadania daje także możliwość większego udziału tych osób w życiu społecznym i pozwala wyposażać je w umiejętności niezbędne do aktywnego życia.

 

„Dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie”.