POPRAWA JAKOŚCI REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W OWI I OREW PSONI KOŁO W JAROSŁAWIU”

Od 1 lipca do 30 listopada 2022 roku Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu realizuje zadanie publiczne pod tytułem: „Poprawa jakości rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w OWI i OREW PSONI Koło w Jarosławiu ”.


Głównym jego celem jest zwiększenie dostępności do wieloprofilowej rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami poprzez zakupienie specjalistycznego sprzętu, jak również poprawa skuteczności i jakości kompleksowych oddziaływań rehabilitacyjnych.

Zadanie realizowane jest w Ośrodku Wczesnej Interwencji oraz w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym im. K. Rajtar PSONI Koło w Jarosławiu.
Dzięki wsparciu finansowemu pozyskanemu z Wojewódzkiego Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie zakupiony został specjalistyczny sprzęt do OśrodkaRehabilitacyjno –Edukacyjno – Wychowawczego im. K Rajtar oraz Ośrodka Wczesnej Interwencji PSONI Koło w Jarosławiu.

Projekt zakłada, że średniorocznie z zakupionego sprzętu oraz wyposażenia skorzysta ponad 200 dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, zagrożonych niepełnosprawnością, w wieku od 0 do 25 lat, zamieszkujących na terenie pięciu powiatów: jarosławskiego, przeworskiego, przemyskiego, leżajskiego i lubaczowskiego.

Realizacja zadania wpływa na przeciwdziałanie ryzyku wystąpienia lub pogłębiania niepełnosprawności, stworzenie równych szans rozwoju i wzmocnienie codziennego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi, jak również daje możliwość większego udziału tych osób w życiu społecznym i pozwala wyposażać je w umiejętności niezbędne do aktywnego życia.

„Dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie”.