Remont Filii Środowiskowego Domu Samopomocy PSONI Koło w Jarosławiu

Nazwa zadania : Remont Filii Środowiskowego Domu Samopomocy PSONI Koło w Jarosławiu

Finansowanie :

  1. Dotacja celowa przekazana przez Wojewodę z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej obejmująca rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy w kwocie 373.999,53 zł
  2. Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będące w dyspozycji Województwa przekazane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 240 154,00 zł

 

 

 SDS tablica fundusze 120x80 002