Remont Filii Środowiskowego Domu Samopomocy PSONI Koło w Jarosławiu

Nazwa zadania : Remont Filii Środowiskowego Domu Samopomocy PSONI Koło w Jarosławiu

Finansowanie :

  1. Dotacja celowa przekazana przez Wojewodę z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej obejmująca rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy w kwocie 373.999,53 zł
  2. Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będące w dyspozycji Województwa przekazane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 240 154,00 zł
  3. Całkowita wartość zadania w kwocie 614 153, 53 zł

Opis zadania:
Remont lokalu przeznaczonego na prowadzenie Filii Środowiskowego Domu Samopomocy PSONI Koło w Jarosławiu miał na celu zapewnienie dostępności większej grupie osób ze szczególnymi potrzebami i dostosowanie budynku do ich potrzeb. Wyremontowane pomieszczenia przeznaczono takie jak: pokój wyciszeń dla osób ze spektrum autyzmu, łazienkę wyposażoną w wannę i dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, salę ogólną, która będzie wykorzystywana do zajęć wspierająco- aktywizujących i rehabilitacyjnych, pomieszczenie do zajęć indywidualnych oraz kotłownię. Komunikacja wewnątrz budynku odbywa się wzdłuż korytarza o szerokości od 150-180 cm, z którego zapewniono swobodny dostęp do pomieszczeń użytkowych takich jak: kuchnia z jadalnią, pokój indywidualnego poradnictwa, pokój administracyjny, 2 wielofunkcyjne pomieszczenie do prowadzenia działalności wspierającej, aktywizującej i rehabilitacyjnej, łazienka wyposażona w natrysk wraz z toaletą dla kobiet i osób niepełnosprawnych, toaleta dla mężczyzn, toaleta dla personelu, szatnia oraz pomieszczenie gospodarcze. Do wyżej wymienionych pomieszczeń zamontowano drzwi o szerokości minimum 90 cm, bez różnic w poziomach posadzki. Dla zapewnienia energooszczędności w budynku zamontowano przy wejściu głównym wiatrołap z konstrukcji aluminiowo szklanej wraz z dmuchawą ciepła, ocieplono również fundamenty budynku oraz wykonano ich hydroizolacja. Teren przed budynkiem wyłożono kostką brukową, umożliwiającą bezpośrednie wejście do obiektu oraz swobodne poruszanie się po terenie przed budynkiem osobom mającym trudności w poruszaniu się i/lub jeżdżących na wózkach inwalidzkich.

 

 

 SDS tablica fundusze 120x80 002