W roli rodzica

W okresie od 16.08.2022 r. do 15.12.2022 r. PSONI Koło w Jarosławiu realizuje projekt pod nazwą „W roli rodzica”

Celem projektu jest: zwiększenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnienia roli rodzica/opiekuna prawnego  dorosłej  osoby  z niepełnosprawnością intelektualną. W treningu integracyjno - terapeutycznym, warsztatach tematycznych, konsultacjach z prawnikiem i facylitacji zamykającej 10 dniowy program udział weźmie łącznie 20 rodziców dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkujących na terenie powiatu: jarosławskiego, przeworskiego, lubaczowskiego.

W ramach projektu planuje się następujące działania:

  1. Rekrutacja uczestników
  2. Warsztaty integracyjno-interpersonalne 
  3. Warsztaty pn.  „Pozwolić na dorosłość”
  4. Warsztaty pn.  „Nikt nie jest rodzicem idealnym – Ja jako rodzic”
  5. Warsztaty pn. „Moje dorosłe dziecko”
  6. Warsztaty pn. „Bezpieczna przyszłość osób z niepełnosprawnością intelektualną”
  7. Warsztat facylitacyjny
  8. Zarządzanie projektem

 

przestrzen otwartaRops logo

Zadanie pn. „W roli rodzica” dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej