Książka na 40 lecie PSONI Koło w Jarosławiu

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu od 15.09.2022r. do 15.12.2022r. realizuje projekt pn. Książka na 40-lecie PSONI Koło w Jarosławiu

Celem projektu jest promowanie systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz pokazanie 40 –letniej historii rozwoju i działalności Stowarzyszenia.

W ramach projektu wydana zostanie książka, której głównymi bohaterami będą osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które na różnych etapach swojego życia związały się z PSONI Koło w Jarosławiu, wypowiedzą się również rodzice, pracownicy, specjaliści i przyjaciele Koła.

W książce znajdą się również archiwalne artykuły oraz zdjęcia, dzięki którym będzie można zobaczyć zmiany jakie zaszły w działalności Stowarzyszenia.

Publikacja skierowana będzie do osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin, do stowarzyszeń, fundacji i instytucji z całego województwa podkarpackiego. Dodatkowo książka będzie dostępna w wersji elektronicznej na stronie internetowej.

Dofinasowanie PFRON ROPS