Mieszkanie treningowe PSONI Koło w Jarosławiu

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu realizuje projekt pt. „Mieszkanie treningowe PSONI Koło w Jarosławiu”. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług świadczonych w lokalnej społeczności oraz zwiększanie samodzielności i aktywności społecznej 30 osób (15 kobiet i 15 mężczyzn) z niepełnosprawnością intelektualną, chorobą psychiczną lub autyzmem – z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, zamieszkujących na terenie powiatu jarosławskiego, przeworskiego lub lubaczowskiego do 31 sierpnia 2022 roku.


Wsparcie dla uczestników projektu rozpocznie się od 1 kwietnia 2021 roku, będzie mieć charakter okresowy i służyć będzie w osiągnięciu częściowej lub całkowitej samodzielności poprzez:
•    uczestnictwo w cyklicznych 7 dniowych treningach mieszkaniowych,
•    pomoc w rozwijaniu i wzmacnianiu aktywności życiowej,
•    pomoc psychologiczną,
•    usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne.


Wsparcie świadczone będzie przez opiekuna mieszkania, trenerów osób z niepełnosprawnością i psychologa.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Wartość projektu: 1 999 776,00 zł
Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 1 699 809,60 zł
Wartość dofinansowania wkładu własnego ze środków PFRON: 99 988,80 zł

Zachowanie trwałości projektu pn. ”Mieszkanie treningowe PSONI Koło w Jarosławiu”

 

MT 2021 Rekrutacja 1202