Rozszerzenie działalności ZAZ w Jarosławiu

Projekt pn: „Rozszerzenie działalności  ZAZ w Jarosławiu”

Okres realizacji projektu: 01.01.2024 do 30.06.2026 r.
Wartość projektu: 5 188 219,25 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 4 409 986,36 zł

Beneficjent: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu
Opis i cel projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie do 30 czerwca 2026 r. poziomu aktywności społecznej i zawodowej 20 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym (u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną) zamieszkujących na terenie powiatu jarosławskiego i przeworskiego. W wieku od 18 do 64 roku życia, pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia.

Grupą docelową projektu będzie 20 osób z niepełnosprawnością zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia z niepełnosprawnością, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną w wieku od 18 do 64 roku życia, zamieszkujące na terenie powiatu jarosławskiego i przeworskiego – będą to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia.

Zadania:

I Rozszerzenie działalności ZAZ w Jarosławiu:

W ramach projektu planuje się zwiększenie zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Jarosławiu o 20 osób z niepełnosprawnością, budowę budynku produkcyjnego, doposażenie w niezbędny sprzęt i urządzenia do świadczenia przez uczestników projektu usług konfekcjonowania, produkcji wyrobów z drewna, krawieckich oraz gastronomicznych oraz zwiększenie zakresu prowadzonych usług i produkcji o:

- usługi krawieckie oraz konfekcjonowanie i produkcję wyrobów z drewna (m.in. podpałki, domków dla owadów, ptaków - nastąpi rozszerzenie tych usług w wybudowanym i wyposażonym w ramach projektu budynku przy ul. Konfederackiej 13 w Jarosławiu,

- gastronomiczne – działalność tych usług zostanie rozszerzona w obecnie funkcjonującym lunch barze „Europejskie Klimaty”, zlokalizowanym przy ul. Kasprowicza 5 w Jarosławiu.

Zakupiony zostanie samochód do przewozu Uczestników Projektu.

II Praca, aktywizacja społeczno – zawodowa oraz rehabilitacja w ZAZ w Jarosławiu

W ramach projektu zostanie zatrudnionych 20 osób z niepełnosprawnością na 4/7 etatu w Zakładzie Aktywności Zawodowej – praca zmianowa: I zmiana od 7.00 do 11.00 (zajęcia rehabilitacyjne po pracy), II zmiana od 11.00 do 15.00 (zajęcia rehabilitacyjne przed pracą)

Niezbędne wsparcie Uczestnikom Projektu zapewni kadra obsługowo – rehabilitacyjna tj. trenerzy pracy w tym trenerzy pracy/kierowcy (7 etatów), psycholog, doradca zawodowy oraz fizjoterapeuta.

Najważniejszymi rezultatami projektu będzie objęcie wsparciem 20 osób z niepełnosprawnością oraz wzrost u nich aktywności społecznej i zawodowej.

pasek 21 27 RGB 

#FunduszeEuropejskie