Projekt pn: „Aktywna integracja w ZAZ w Starych Oleszycach”

Okres realizacji projektu: 01.01.2024 do 30.06.2026 r.
Wartość projektu: 4 520 592,87 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 3 842 503,93 zł

Beneficjent: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu
Opis i cel projektu:
Celem głównym projektu jest podniesienie do 30 czerwca 2026 r. poziomu aktywności społecznej i zawodowej 14 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym (u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną) zamieszkujących na terenie powiatu lubaczowskiego. W wieku od 18 do 64 roku życia, pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia.
W ramach projektu planuje się zwiększenie zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach o 14 osób z niepełnosprawnością oraz zwiększenie zakresu prowadzonych usług i produkcji o:
- usługi konfekcjonowania i rękodzieła oraz produkcji mebli na wymiar - nastąpi rozszerzenie tych usług w nowym lokalu wyremontowanym i wyposażonym w ramach projektu przy ul. Mickiewicza 12 w Oleszycach,
- usługi krawieckie - nastąpi rozszerzenie i doposażenie tych usług w lokalu w którym te usługi są obecnie realizowane przy ul. Mickiewicza 10 w Oleszycach,
- usługi ogrodniczo – porządkowe - nastąpi rozszerzenie i doposażenie tych usług w lokalu w którym te usługi są obecnie realizowane przy ul. Zamkowej 46A w Oleszycach,

https://www.facebook.com/hashtag/funduszeeuropejskie?locale=pl_PL