Dzienny Dom Pomocy PSONI Koło w Jarosławiu

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu realizuje projekt pn. „Dzienny Dom Pomocy PSONI Koło w Jarosławiu”. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności całodziennych usług opiekuńczych i świadczonych w lokalnej społeczności (w tym aktywizacji w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej) dla 10 osób z niepełnosprawnością intelektualną, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, zamieszkujących na terenie powiatu jarosławskiego lub przeworskiego.

W ramach projektu planuje się utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Zarzeczu, który będzie funkcjonował w okresie od 01.11.2020 do 30.11.2022 r. we wszystkie dni robocze od 7.00 do 15.00. Opieka na rzecz uczestników projektu jak również aktywizacja w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej świadczona będzie przez wyszkoloną kadrę, w tym kierownika, psychologa, terapeutę, fizjoterapeutę oraz  opiekunów.

W ramach swojej działalności Dzienny Dom Pomocy (DDP) oferuje swoim uczestnikom przede wszystkim zaspokojenie potrzeb życiowych, m.in. poprzez zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego spędzania czasu, dowóz do DDP i z powrotem, usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, posiłki, udział w zajęciach terapeutycznych m.in. plastycznych, muzycznych, udział w rehabilitacji indywidulnej i grupowej, dostęp do środków przekazu, udział minimum raz w miesiącu w imprezach kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich, pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności i samodzielności życiowej, pomoc psychologiczną, poradnictwo i wsparcie w rozwiazywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego. Projekt dofinansowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

DDP Zarzecze Rekrutacja Plakat A3