Rekrutacja uzupełniająca do projektu Aktywni w ZAZ w Jarosławiu

 Zapraszamy do udziału w projekcie Aktywni ZAZ w Jarosławiu

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu rozpoczyna rekrutację uzupełniającą do projektu pn. „ Aktywni w ZAZ w Jarosławiu”

Projekt jest skierowany do osób:
•    ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (w przypadku stopnia umiarkowanego z uwagi na autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną)
•    pozostających bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia
•    mieszkających na terenie powiatu jarosławskiego, przeworskiego, przemyskiego lub Miasta Przemyśl
•    w wieku 18-64 lat
Uczestnikom projektu oferujemy:
•    pracę w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Jarosławiu
•    możliwość rozwoju osobistego
•    kompleksową rehabilitację zawodową i społeczną
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o:
•    zapoznanie się z regulaminem rekrutacji
•    wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami
•    złożenie niezbędnych dokumentów do dnia 23 sierpnia 2021 r.

Miejsca składania dokumentów
Biuro projektu
ul. Wilsona 6a 37-500 Jarosław
tel.: 16 621 53 78
Zakład Aktywności Zawodowej w Jarosławiu
Ul. Konfederacka 13
Tel.  627 12 26

 

nowe logo FUND