Zapraszamy do udziału w projekcie Dzienny Dom Pomocy w Zarzeczu

W związku z rekrutacją uzupełniającą pojawia się możliwość dołączenia do projektu Dzienny Dom Pomocy w Zarzeczu i skorzystania ze specjalistycznego wsparcia tam oferowanego.

Oferta skierowana jest do osób dorosłych z powiatów jarosławskiego i przeworskiego posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Szczegółowe informacje znajdują się na plakacie poniżej. Zachęcamy do szybkiego kontaktu, gdyż liczba dostępnych miejsc jest ograniczona.

 

DDP Zarzecze Rekrutacja 2023 Plakat A3