ZACHOWANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU PN. „DZIENNY DOM POMOCY PSONI KOŁO JAROSŁAWIU”

W związku z zakończeniem realizacji projektu pt. ”Dzienny Dom Pomocy PSONI Koło w Jarosławiu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VIII. „Integracja społeczna”; Działanie 8.3. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wnioskodawca spełnia warunek dotyczący zachowania trwałości projektu poprzez prowadzenie Dziennego Domu Pomocy w Zarzeczu, który zapewnia 11 miejsc w ramach pobytu dziennego oraz 1 miejsce hostelowe.

Od stycznia 2024 r. Dzienny Dom Pomocy w Zarzeczu świadczy wsparcie dla 11 osób w ramach pobytu dziennego oraz zapewnia 1 miejsce hostelowe. Zakres udzielanego wsparcia jest analogiczny do usług świadczonych w ramach projektu pt. Dzienny Dom Pomocy PSONI Koło w Jarosławiu.

 nowe logo FUND