Rekrutacja uzupełniająca do projektu pn: Aktywni w ZAZ w Jarosławiu

Zapraszamy do udziału w projekcie pn: Aktywni w ZAZ w Jarosławiu

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu rozpoczyna rekrutację uzupełniającą do projektu pn. „ Aktywni w ZAZ w Jarosławiu”

Projekt jest skierowany do osób:
• ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (w przypadku stopnia umiarkowanego z uwagi na autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną)
• pozostających bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia
• mieszkających na terenie powiatu jarosławskiego, przeworskiego, przemyskiego lub Miasta Przemyśl
• w wieku 18-64 lat
Uczestnikom projektu oferujemy:
• pracę w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Jarosławiu
• możliwość rozwoju osobistego
• kompleksową rehabilitację zawodową i społeczną
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o:
• zapoznanie się z regulaminem rekrutacji
• wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami
• złożenie niezbędnych dokumentów do dnia 19 lipca 2022 roku

Miejsca składania dokumentów
Biuro projektu
ul. Wilsona 6a 37-500 Jarosław
tel.: 16 621 53 78
Zakład Aktywności Zawodowej w Jarosławiu
Ul. Konfederacka 13
Tel. 627 12 26

ZAZ EFS Aktywni Rekrutacja Plakat A3 2022