Rekrutacja uzupełniająca do projektu DDP - edycja II

 

UWAGA OGŁASZAMY REKRUTACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ!


DO PROJEKTU PN „DZIENNY DOM POMOCY W JAROSŁAWIU – EDYCJA II

Projekt jest skierowany do osób, które łącznie spełniają następujące kryteria:
•    orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
•    niepełnosprawność intelektualną
•    zamieszkują teren powiatu jarosławskiego
•    są wieku powyżej 18 r.ż.


Uczestnikom projektu oferujemy:
•    pobyt dzienny w DDP we wszystkie dni robocze
•    usługi  opiekuńcze i pielęgnacyjne
•    dwa posiłki w siedzibie DDP
•    udział w zajęciach terapeutycznych
•    udział w rehabilitacji indywidualnej
•    pomoc psychologiczną
•    pomoc w rozwijaniu i wzmacnianiu aktywności i samodzielności życiowej


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są :
•    zapoznanie się regulaminem rekrutacji
•    wypełnienie formularza zgłoszeniowego
•    złożenie niezbędnych dokumentów do dnia 10 sierpnia  2020 r.


Miejsca składania dokumentów

Biuro projektu:
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  Koło w Jarosławiu
ul. Wilsona 6 b
37-500 Jarosław
tel.: 503 763 757
e-mail: ddp@psoni- jaroslaw.org.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

nowe logo FUND