Treningi samodzielności w Mieszkaniu Treningowym w Jarosławiu

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu od miesiąca lipca bieżącego roku będzie realizować projekt dofinansowany ze środków PFRON pn. „Treningi samodzielności w Mieszkaniu Treningowym w Jarosławiu.”

 Celem projektu jest zwiększenie samodzielności u 24 osób zamieszkujących tereny powiatu jarosławskiego lub przeworskiego z różnymi niepełnosprawnościami, poprawa jakości ich życia, zapewnienie im możliwie maksymalnie niezależnego funkcjonowania, pozwalającego na pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym.

 Projekt realizowany będzie w Mieszkaniu Treningowym na osiedlu Witosa 1/12  w Jarosławiu.

Termin realizacji projektu od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 marca 2023 r. W ramach projektu prowadzone będą formy wsparcia tygodniowych treningów samodzielności.

mieszkanie big

 

 

W ramach projektu prowadzone będą formy wsparcia tygodniowych treningów samodzielności.
Proces rekrutacji odbył się w terminie od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r., poprzedzony został kampanią informacyjną dla potencjalnych beneficjentów projektu.

W ramach projektu prowadzone są:
- trening aktywności  od godziny 15.00 – 20.00
- wieczorny trening fizjologiczny od godziny 20.00 – 24.00
- „dyżur nocny” od godziny 00.00 – 06.00
- poranny trening fizjologiczny od godziny 06.00 – 08.00
Podczas weekendów dodatkowo od godziny 08.00 – 15.00 prowadzony jest trening adaptacyjny.

W pierwszym okresie realizacji projektu tj. od 01.07.2020 r. – 31.03.2021 r. zostały zrealizowane 32 sesje tygodniowych treningów samodzielności.

W drugim okresie tj. od 01.04.2021 r.- 31.03.2022 r. zrealizowane zostało 40 sesji tygodniowych treningów samodzielności.
W trzecim okresie tj. od 01.04.2022 r.- 31.03.2023 r. planowane jest zrealizowanie 44 sesji tygodniowych treningów samodzielności.

Projekt realizuje 24 beneficjentów z niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 16 do 50 roku życia  posiadających ważne orzeczenie o niepełnosprawności.

Aktualności dotyczące realizowanego projektu można śledzić na:
PAW Przestrzeń Aktywności Wspieranej pod adresem https://pl-pl.facebook.com/pawjaroslaw/

 

dudek plakat fundusz celowy 420x297