PILOTAŻOWY PROGRAM „Rehabilitacja 25 plus” - 2021

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu realizuje w roku szkolnym 2021/2022 pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus”, który finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Celem programu jest zebranie doświadczeń służących wypracowaniu rozwiązań zapewniających absolwentom ciągłości oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymanie samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej.  Program skierowany jest do osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi.  

Program realizowany jest od 1.09.2021 r. do 31.08.2022r.

Miejscem realizacji programu jest Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Jarosławiu. Program zakłada wsparcie w zakresie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych,  pomocy w rozwinięciu
i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej, rehabilitację i doskonalenie umiejętności  w zakresie aktywności zawodowej. W programie uczestniczy pięciu absolwentów NSPP w Jarosławiu.

 

2plakat fundusz celowy 420x297