Treningi samodzielności w Mieszkaniu Treningowym w Jarosławiu II

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu od miesiąca kwietnia bieżącego roku będzie realizować projekt dofinansowany ze środków PFRON pn. „Treningi samodzielności w Mieszkaniu Treningowym w Jarosławiu - II.”

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności u 24 osób zamieszkujących tereny powiatu jarosławskiego lub przeworskiego z różnymi niepełnosprawnościami, poprawa jakości ich życia, zapewnienie im możliwie maksymalnie niezależnego funkcjonowania, pozwalającego na pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym.

Projekt realizowany będzie w Mieszkaniu Treningowym na osiedlu Witosa 1/12 w Jarosławiu.
Termin realizacji projektu od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2026 r. W ramach projektu prowadzone będą formy wsparcia tygodniowych treningów samodzielności.

 

Proces rekrutacji odbędzie się w terminie od 01.04.2023 r. do 7.04.2023 r., poprzedzony kampanią informacyjną dla potencjalnych beneficjentów projektu.
W ramach projektu prowadzone będą:

  •  trening aktywności od godziny 15.00 – 20.00
  •  wieczorny trening fizjologiczny od godziny 20.00 – 24.00
  •  „dyżur nocny” od godziny 00.00 – 06.00
  •  poranny trening fizjologiczny od godziny 06.00 – 08.00

Podczas weekendów dodatkowo od godziny 08.00 – 15.00 prowadzony będzie trening adaptacyjny.
Projekt realizować będzie 24 beneficjentów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim w wieku od 16 do 50 roku życia, posiadających ważne orzeczenie o niepełnosprawności.

Aktualności dotyczące realizowanego projektu można śledzić na:
PAW Przestrzeń Aktywności Wspieranej pod adresem https://pl-pl.facebook.com/pawjaroslaw/

 

MT 2023 Witosa Rekrutacja Plakat A3

 Dofinansowanie PFRON Mieszkanie Witosa 1.12