Prowadzenie treningów samodzielności w Mieszkaniu Treningowym PSONI Koło w Jarosławiu-III

 


Celem projektu jest zwiększenie samodzielności , poprawa jakości życia młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w tym ze współistniejącymi wielorakimi niepełnosprawnościami(m.in. spektrum autyzmu), zachowaniami trudnymi zapewnienie im możliwości maksymalnie niezależnego funkcjonowania, pozwalającego na pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym .

 

Rekrutacja odbyła się od 01.04.2021 do 08.04.2021 poprzedzona kampanią informacyjna dla potencjalnych beneficjentów projektu.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest  posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności  oraz miejsce zamieszkania na terenie powiatów: jarosławskiego, przeworskiego,  lubaczowskiego, leżajskiego i przemyskiego

W ramach projektu prowadzone są ;
- tygodniowe treningi samodzielności
- weekendowe treningi samodzielności

W pierwszym okresie realizacji projektu zrealizowano :
40 sesji tygodniowych treningów samodzielności  realizowanych od poniedziałku do piątku
40 sesji weekendowych treningów samodzielności  realizowanych od piątku do poniedziałku

W drugim  okresie realizacji projektu przewiduje się przeprowadzenie ;

43 sesji tygodniowych treningów samodzielności  realizowanych od poniedziałku do piątku
43 sesji weekendowych treningów samodzielności  realizowanych od piątku do poniedziałku

Projekt realizowany jest od 01.04.2021 do 31.03.2024 w Mieszkaniu Treningowym zlokalizowanym przy ul Reymonta 4/32 w Jarosławiu

 Projekt realizuje 20 beneficjentów z niepełnosprawnością intelektualną posiadając ważne orzeczenie. ,w wieku od 16 do 40 roku życia.

 

Dofinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego  przestrzen otwarta

 

fundusz celowy 420x297