Samodzielni w zamieszkaniu treningi samodzielności w budynku przy ul. Zamkowej 3c w Jarosławiu

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności , rozwój predyspozycji do pełniejszego życia społecznego, wypracowanie nawyków radzenia z sytuacjami dnia codziennego, a także umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 18 do 60 roku życia zamieszkujących na terenie powiatu jarosławskiego lub przeworskiego.

Rekrutacja odbyła się od 01.01.2023 do 31.01.2023 poprzedzona kampanią informacyjną dla potencjalnych beneficjentów projektu.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, posiadanie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim a także zamieszkanie na terenie powiatów jarosławskiego lub przeworskiego.

W ramach tygodniowych treningów samodzielności prowadzone są formy wsparcia:
trening aktywności od godziny 15.00 – 20.00
wieczorny trening fizjologiczny od godziny 20.00 – 22.00
„dyżur nocny” od godziny 22.00 – 06.00
poranny trening fizjologiczny od godziny 06.00 – 08.00
Podczas weekendów dodatkowo od godziny 08.00 – 10.00 prowadzony będzie trening umiejętności praktycznych natomiast od godziny 10.00 – 15.00 trening adaptacyjny.

 Projekt realizowany jest od 01.01.2023 do 31.03.2026 w Mieszkaniu Treningowym zlokalizowanym przy ul. Zamkowej 3c w Jarosławiu

Aktualności dotyczące realizowanego projektu można śledzić na:
PAW Przestrzeń Aktywności Wspieranej pod adresem https://pl-pl.facebook.com/pawjaroslaw/

 

Ela Dofinansowanie PFRON plakat 420x297