Zakup autobusu przeznaczonego do dowozu osób z niepełnosprawnościami do specjalistycznych placówek rehabilitacyjnych w terminie do dnia 28 lutego 2022 r.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  Koło w Jarosławiu realizuje projekt pn. „Zakup autobusu przeznaczonego do dowozu osób z niepełnosprawnościami do specjalistycznych placówek rehabilitacyjnych w terminie do dnia 28 lutego 2022 r.”

Projekt realizowany jest w okresie od 1.09.2021 r. do 28.02.2022 r.

Celem projektu jest zmniejszenie barier transportowych, które napotykają osoby niepełnosprawne oraz zabezpieczenie dowozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób, w tym z wielorakimi sprzężeniami do specjalistycznych placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu.

W ramach realizacji projektu zakupiony zostanie 1 autobus 20 osobowy z platformą najazdową na wózki inwalidzkie z możliwością demontażu maksymalnie czterech siedzeń (szybki demontaż) na rzecz 1 wózka inwalidzkiego. Łącznie 17 miejsc, w tym 15 dla osób niepełnosprawnych (w tym 1 na wózku inwalidzkim), 1 miejsce dla kierowcy, 1 miejsce dla opiekuna.

plakat fundusz celowy 420x297 1