ASYSTENCJA OSOBISTA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ EDYCJA II

 Zapraszamy do udziału w drugiej edycji projektu „Asystencja osobista dla osób z niepełnosprawnością intelektualną” realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie  na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu  w okresie od 01.05.2021 do 31.03.2022r.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności, rozwój predyspozycji do pełniejszego życia społecznego  a także umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia 20 osobom z niepełnosprawnością  intelektualną,  w wieku od 12 – 60 lat, z powiatu jarosławskiego, przeworskiego, lubaczowskiego. Wsparcie realizowane jest średnio 30 godzin w miesiącu w godzinach popołudniowych lub w weekendy przez asystentów osobistych w sposób uwzględniający indywidualne potrzeby  i możliwości osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE UZYSKAĆ MOŻNA NA
- w biurze projektu: 37-500 Jarosław, ul. Wilsona 6a
- telefonicznie: +48 604 904 959
- e-mail: e.wojciechowska@psoni-jaroslaw.org.pl

Asystencja II PSONI Plakat www 2021