PILOTAŻOWY PROGRAM „REHABILITACJA 25 PLUS” - 2022

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu realizuje w roku szkolnym 2022/2023 pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus”, który finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Celem programu jest zebranie doświadczeń służących wypracowaniu rozwiązań zapewniających absolwentom ciągłości oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymanie samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej. Program skierowany jest do osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Program realizowany jest od 1.09.2022 r. do 31.08.2023r.

Miejscem realizacji programu jest Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Jarosławiu. Program zakłada wsparcie w zakresie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych, pomocy w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej, rehabilitację i doskonalenie umiejętności w zakresie aktywności zawodowej. W programie uczestniczy 7 absolwentów NSPP w Jarosławiu oraz 1 absolwentka OREW

Kwota dofinansowania 240 000,00 zł