„Asystencja osobista dla osób z niepełnosprawnością intelektualną edycja II”

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu  realizuje projekt „Asystencja osobista dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – edycja II”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Termin realizacji od 01.04.2021r. do 31.03.2022r.

Rekrutacja odbyła się od 01.04.2021r. do 30.04.2021r. poprzedzona była kampanią informacyjną dla potencjalnych beneficjentów projektu jak i ich rodziców/opiekunów prawnych.   Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności/ orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zamieszkujących na terenie powiatu jarosławskiego, lubaczowskiego lub przeworskiego.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności, rozwój predyspozycji do pełniejszego życia społecznego,  a także umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia 20 osobom z niepełnosprawnością  intelektualną  z powiatu jarosławskiego, przeworskiego, lubaczowskiego.

Wsparcie realizowane jest średnio 30 godzin w miesiącu w godzinach popołudniowych lub w weekendy przez asystentów osobistych w sposób uwzględniający indywidualne potrzeby  i możliwości osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Aktualności dotyczące projektu można znaleźć na stronie PAW Przestrzeń Aktywności Wspieranej pod adresem https://pl-pl.facebook.com/pawjaroslaw/

liszka plakat fundusz celowy 420x297