Remont oraz dostosowanie istniejącego budynku OREW PSONI Koło w Jarosławiu

Zadanie pn. „Remont oraz dostosowanie istniejącego budynku OREW PSONI Koło w Jarosławiu do wymagań przepisów przeciwpożarowych”

Kwota dofinansowania: 215 483,00 zł

Zadanie dofinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego

OREW tablica fundusze 120x80