PILOTAŻOWY PROGRAM „REHABILITACJA 25 PLUS” 2023/2024

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu realizuje w roku szkolnym 2023/2024 pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus”, który finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Celem programu jest zebranie doświadczeń służących wypracowaniu rozwiązań zapewniających absolwentom ciągłości oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymanie samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej.  Program skierowany jest do osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Program realizowany jest od 1.09.2023 r. do 31.08.2024r.

Miejscem realizacji programu jest Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Jarosławiu. Program zakłada wsparcie w zakresie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych,  pomocy w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej, rehabilitację i doskonalenie umiejętności w zakresie aktywności zawodowej. W programie uczestniczy 9 beneficjentów ( 8 absolwentów NSPP w Jarosławiu oraz 1 absolwent OREW).

DOFINANSOWANIE: 324 000,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ : 324 000,00 ZŁ

 

MRIPS 300X100

NAZWA PROGRAMU: PILOTAŻOWY PROGRAM „Rehabilitacja 25 plus”