„Roboty remontowe PSONI przy ul. Wilsona 6C w Jarosławiu (Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy i Filia Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego”

Realizacja zadania polega na wykonaniu prac remontowych w budynku Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu zlokalizowanego w Jarosławiu przy ulicy Wilsona 6c, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników. Prace remontowe obejmują m. in. remont części dachowej, remont pomieszczeń poddasza, roboty na zewnątrz budynku, roboty remontowe branży elektrycznej i sanitarnej.

NSPP tablica PFRON 120x80