Rekrutacja do projektu Mieszkanie treningowe w Jarosławiu

 

nowe logo FUND

Zapraszamy do udziału w projekcie pn."Mieszkanie treningowe w Jarosławiu"


Projekt jest skierowany do osób łącznie spełniających następujące kryteria:
• posiadają  znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawnośi
• posiadanie niepełnosprawności intelektualnej
• zamieszkują teren powiatu jarosławskiego, przeworskiego lub lubaczowskiego
• są wieku powyżej 18 rż.


Uczestnikom projektu oferujemy:
• cykliczne 7-dniowe treningi mieszkaniowe na okres 24 miesięcy
• poradnictwo psychologiczne
• pracę socjalną
• aktywną integrację

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są:
• o zapoznanie się regulaminem rekrutacji
• wypełnienie wniosku o przyznanie pomocy
• złożenie niezbędnych dokumentów do dnia 07 maja  2018 r.


Miejsca składania dokumentów:

Biuro projektu:
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  Koło w Jarosławiu
ul. Wilsona 6 b
37-500 Jarosław

tel.: 512 772 285
e-mail: mt@psoni- jaroslaw.org.pl

 

Mieszkanie treningowe w Jarosławiu