Dzienny Dom Pomocy w Jarosławiu- edycja II

 

 

Ważne!

 

Informujemy, że z dniem 25 maja 2020 r. PSONI Koło w Jarosławiu postanowiło wznowić działania w Dziennym Domu Pomocy w Jarosławiu przy ul. Wilsona 6b.
Decyzję tą podjęto na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 21.05.200 r. oraz rekomendacji opracowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  wraz z Państwową Inspekcją Sanitarną i Ministerstwem Zdrowia.
Jednocześnie zapewniamy, że priorytetem przy wznowieniu działalności jest zapewnienie Uczestnikom i Personelowi Projektu bezpieczeństwa zgodnie z opracowanymi procedurami na podstawie w/w rekomendacji.

 

 

EFS DDP Plakat2