Dzienny Dom Pomocy w Jarosławiu

Logo EPS Zestaw

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu realizuje projekt pn. „Dzienny Dom Pomocy w Jarosławiu”. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności całodziennych usług opiekuńczych i świadczonych w lokalnej społeczności (w tym aktywizacji w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej) dla 8 osób z niepełnosprawnością intelektualną, z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, zamieszkujących na terenie powiatu jarosławskiego, przeworskiego lub lubaczowskiego.

Dzienny Dom Pomocy funkcjonuje w okresie od 01.09.2017 do 31.12.2018 we wszystkie dni robocze od 8.00 do 16.00. Opieka na rzecz uczestników projektu jak również aktywizacja w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej świadczona będzie przez wyszkoloną kadrę, w tym kierownika, psychologa, terapeutę, fizjoterapeutę oraz trzech opiekunów.

W ramach swojej działalności Dzienny Dom Pomocy oferuje swoim podopiecznym przede wszystkim zaspokojenie potrzeb życiowych, m.in. poprzez zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego spędzania czasu, usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, posiłki, udział w zajęciach terapeutycznych m.in. plastycznych, muzycznych, udział w rehabilitacji indywidulnej i grupowej, dostęp do środków przekazu, udział minimum raz w miesiącu w imprezach kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich, pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności i samodzielności życiowej, pomoc psychologiczną, poradnictwo i wsparcie w rozwiazywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego. Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

Zachowanie trwałości projektu