Aktywna integracja w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Jarosławiu

Logo EPS Zestaw

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu w okresie od 01.09.2016 r. do 31.07.2018 r. realizuje projekt pn. „Aktywna integracja w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Jarosławiu”

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością z terenu powiatu jarosławskiego lub przeworskiego
Beneficjenci projektu to 20 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wieku od 18 do 64 lat.

Uczestnicy projektu zostali zatrudnieni w  ZAZ na następujących stanowiskach: pracownik cateringu, pracownik krawiectwa i pracownik produkcyjno – usługowy.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020